S.S.S.

  Kendinizin tasarladığı/ürettiği bir İHA olması halinde Talimatta belirtilen ağırlıklarda ise Kayıt Sistemi'nden kayıt ettirmek zorundasınız. Pilot olarak kendi yaptıktan ve onay aldıktan sonra İHA'yı kayıt ettirmelisiniz. Kayıt yapılırken "Amatör Yapım" seçeneği seçilmeli ve ilgili yerlere kendi oluşturacağınız bilgiler girilmelidir. (Ör: Üretici-Ahmet, Model: 01 gibi)

  Genel olarak adli sicil kaydı, infazı tamamlanmamış sonuçları devam eden kayıtları ihtiva ederken, adli sicil arşiv kaydı infazı tamamlanmış, etkisi ortadan kalkmış kayıtları ihtiva eder. Söz konusu arşiv kayıtlı adli sicil belgesi kayıt olunduktan sonra Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmektedir. Ayrıca yüklenmesine gerek yoktur.

  Özel Uçuş İzni Belgesi, hava aracının emniyetli uçuş yapabildiğine dair verilen teknik bir belgedir. Söz konusu belge 3 yıla kadar verilir ve süre bitiminde hava aracının fiziksel incelemesi ile bakım dokümanları kontrolü yapılır. Uçuş izni ise yapılacak uçuşla ilgili bir izin türüdür ve her farklı operasyon için farklı uçuş izni alınmalıdır. Uçuş izni alınırkern; kullanıcı ve araç bilgisi, sigorta, kayıt durumu, uçulacak bölge, uçuş zamanı gibi bilgiler istenilmektedir.

  Kayıt süreci iki aşamalıdır ve her aşamadan sonra Genel Müdürlük tarafından onay verilmesi gerekmektedir. 1. Aşama: Kullanıcı (İHA Pilot) kaydıdır. TC Kimlik No, adres, telefon, eposta gibi kişisel bilgiler girilir ve ardından bir adet foto sisteme yüklenerek onaya gönderilir. 2. Aşama: İHA kaydıdır. Onay alan İHA Pilotu üzerindeki hava araçlarına ait bilgileri girerek sisteme kayıtlarını yapar. Bu aşamadan sonra Genel Müdürlük onayı ile birlikte bir kayıt numarası verilir. Bunun İHA üzerine yazılması veya yapıştırılması gerekmektedir.

  Kayıt esnasında teknik sıkıntı yaşanması veya bilgi/belge girişlerinde problem oluşması halinde lütfen ihadestek@shgm.gov.tr adresine problemi anlatan bir mail atınız.

  Kurumsal kayıtlar veya şirket kayıtları alınmamaktadır. Talimatta da belirtildiği üzere İHA'nın uçurulma sorumluluğu kullanıcıya aittir. Bu sebeple kurum içerisinde İHA'yı kim kullanıyorsa o kişinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Ayrıca bir kişi üzerine birden fazla İHA Kayıt edilebilir.

  Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız internet üzerinden bulundukları ülkeden kayıt olabilirler.  Söz konusu kayıt işlemini ülkemize geldiklerinde de gerçekleştirebilirler. Dikkat edilmesi gereken husus, TC Kimlik No ve diğer bilgileri kimliklerinde olduğu şekilde girmeleridir. Bilgiler girilirken Türkçe karakterler kullanılmalı ve varsa ikinci isim-soyisim mutlaka yazılmalıdır.

  Söz konusu İHA bir kişinin üzerine kayıt edilmelidir. Diğer kulanıcılar sadece kendilerini kayıt etmeleri yeterlidir. Bir problem yaşanması halinde İHA'nın kayıtlı olduğu kullanıcı sorgulanacaktır. 

  İHA Pilot kaydı ve İHA kaydı tamamlandıktan sonra hobi/eğlence/amatör amaçlı uçuş gerçekleştirilecekse Genel Müdürlükten herhangi bir izin alınmasına gerek yoktur. Ancak SHT-İHA talimatının 17 ve 18inci maddelerinde yer alan gerekliliklere/yasaklara dikkat edilmelidir. 

  Devlet İHA tanımı şu şekildedir; devletin askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçlarıdır. Bunların dışında kullanılan İHA'lar "sivil İHA" olarak değerlendirilmektedir ve Talimatta belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

  Bilgi veya belge girişinde hatalar olması halinde hesabınıza giriş yaparak ilgili yerleri güncelleyebilirsiniz. Her güncellemenin ardından yeniden onay isteme butonuna basılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için anasayfada yer alan "KAYIT REHBERİ" bölümüne bakınız.

  Uçuş izni alabilmek için Genel Müdürlüğümüz ilgili birimi (Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı - HSD) tarafından yayımlanmış başvuru formu doldurulur ve istenilen belgeler ekine konularak bir üstyazı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Form ve süreç ile ilgili sorunlarınız için lütfen 0312 203 6000 numaralı santralden HSD ile irtibata geçiniz.

  25 kg üstü İHA'lar veya ticari İHA kullanıcıları için eğitim alınması zorunluluktur. 25 kg altı ve hobi amaçlı İHA kullanıcıları için eğitim alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ticari İHA kullanıcıları; İHA sisteminin üreticisi, yetkili temsilcisi, üniversiteler, teknolojik araştırma geliştirme çalışması yapan merkezler veya Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş Uçuş Eğitim Organizasyonları tarafından verilen eğitimleri alır. Ticari amaçlı eğitim vermek için uygun görülen kuruluşların listesi Genel Müdürlüğün web sitesinden yayınlanır.

  Devlet insansız hava araçları / Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sistemleri / Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler / Azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan daha az olan İHA’lar.

  AR-GE çalışmaları kapsamında yapılacak test uçuşlarında, başvuru sahibi, test uçuşlarının kapsamını, uçulacak bölgenin koordinatlarını, irtifasını, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını ve ilgili kategoriye uygun pilot bilgilerini Genel Müdürlüğe bildiririr, doğruluğunu taahhüt eder ve uçulacak bölge için izin alır.

  a)  AR-GE çalışmaları için üretilen İHA0 ve İHA1 kategori hava araçları Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı “Kayıt Sistemi”ne kayıt edilir.

  b)  Bu tip test uçuşları için bu Talimatta belirlenmiş diğer gereklilikler aranmaz.

  Azami kalkış ağırlıkları referans alınarak İHA’lar 4 ayrı sınıfa ayrılır:
  a) İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA‟lar,
  b) İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA‟lar,
  c) İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA‟lar,
  d) İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA‟lar.

  Gümrük Müdürlüklerinden istenilmesi halinde, İHA için ithal teknik uygunluk yazısı düzenlenebilmesi için çeşitli bilgi ve belgeler aranmaktadır. Bu belgeler için Talimatın 6ncı maddesi doğrultusunda hazırlanan aşağıdaki linkten indireceğiniz ithal uygunluk başvuru ve kontrol formunu  (Form 336) doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurup Genel Müdürlüğümüze ekleri ile birlikte posta yolu ile göndermeniz gerekmektedir. İthal uygunluk yazınız düzenlendiğinde tarafınıza posta yolu ile gönderilmektedir. http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/formlar/ucusa_elverislilik_da_bsk/basvuru_formlari/FR.336.docx

  25 kg üstü İHA ile ağırlığına bakılmaksızın ticari faaliyet gerçekleştiren İHA için, 15/11/2005 tarihli ve 25994 sayılı Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliğine göre sigorta yaptırılır ve sigortasız uçuş yapılmaz.

  SHT-İHA Talimatının 18inci maddesinde yasak bölgeler tanımlanmış olup bu bölgelerde risk analizi yapılmadan ve Genel Müdürlükten izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılması yasaktır.  

  İHA'ların yaygın kullanım alanlarından biri olan reklam, düğün, haber, film çekimi gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çekim yapılacak bölge ve insan yoğunluğuna göre Genel Müdürlükten izin alınması gerekmektedir. 

  Genel Müdürülükten izin almayı gerektiren operasyonlar için izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon yapılması hallerinde ilgili şahıs ve işletmelere 2920 sayılı Kanunun 5 inci kısmında yer alan ceza hükümleri uygulanır.

  Tüm model hava araçları sportif ve amatör amaçlı insansız hava araçları olarak değerlendirilmektedir.Bu sebeple; 25 kg altı model hava aracınız varsa, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan Kayıt Sistemi'ne kendinizi ve aracınızı kaydettirmelisiniz. 25 kg'dan daha ağır bir model hava aracınız var ise Genel Müdürlüğe resmi başvuru yaparak tescil ettirmelisiniz. 

  Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan İnsansız Hava Araçları Talimatı (SHT-İHA) kapsamına giren ve herhangi bir sebepten ötürü kullanıcısı tarafından hurdaya ayrılmak istenen insansız hava araçları ile ilgili olarak, resmi kayıt sistemimizin ( iha.shgm.gov.tr )  ilgili kısmının aktif olmaması sebebiyle hurda taleplerinin resmi başvuru yoluyla yapılması gerekmektedir. Sözkonusu resmi başvuru dilekçesinde onaylı İHA operatörünün (pilot) lisans numarası, TC kimlik numarası ile birlikte detaylı iletişim bilgileri ve onaylı insansız hava aracının plaka ve seri numarasının bulunması gerekmektedir.