Dikkat edilmesi gereken hususlar !

ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

 

 

 • Yapılan incelemeler sonucu; onaylı bazı insansız hava aracı kayıtlarında gerçeğe aykırı ( eksik ve ya yanlış ) seri numarası, ağırlık bilgisi ve araç fotoğrafı yüklenmiş olduğu tespit edilmiştir.

  Bu kapsamda, bu araçların onayları iptal edilmiş olup araç kullanıcısına onay iptali sebebinin bulunduğu otomatik mail atılmıştır. Bu insansız hava aracı kullanıcılarının ilgili kısımları düzeltip tekrar onaya göndermesi gerekmektedir. Kayıt dışı uçuşun yasak olması sebebiyle, tekrar onaya gönderilen insansız hava araçları onaylanmadan uçuş yapılmaması gerekmektedir.

 • Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2017/1 İthalat Tebliğine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden teknik uygunluk belgesi alınacak araçlar listesinde sadece 88 ( Hava Taşıtları, Uzay Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları) ile başlayan GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralı araçlar bulunmaktadır. Belirtilen GTİP numarası haricindeki araçlara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün teknik uygunluk yazısı verme yetkisi bulunmamaktadır.

 • Online kayıt sistemi(iha.shgm.gov.tr)'nde kayıt İHA kullanıcı kaydını sildirmek isteyen ve insansız hava aracı kaydını hurdaya ayırmak ve ya herhangi bir sebep ile sildirmek isteyen kullanıcılar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze resmi başvuru yapmak zorundadır.

 • Onaylı İHA kullanıcıları, kişisel bilgilerinin( lisans numarası, resim, TC, Ad-Soyad vs.) yazılı olduğu kartı bastırmak için 'Çıktı Al' butonuna bastıktan sonra kullanıcı resmi yüklenmez ise yazdırmadan önce 'Arka plan grafikleri' ve 'Altbilgiler ve Üstbilgiler' seçeneklerini aktif etmeleri(onaylamaları) gerekmektedir.

 • İnsansız Hava Aracı Sahipleri ve Kullanıcıları; SHT-İHA (İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı) 'ya göre ticari pilot eğitimi sadece ticari amaçlı insansız hava aracı kullanacak kişiler için zorunludur. Bu kapsamda ticari pilot eğitimi alan kişiler aldıkları sertifikayı hesaplarına eklerken teknik bir hata almaktadırlar. Bu sebepten dolayı sertifika yükleme zorunluluğu şimdilik yoktur. İnsansız hava aracı kullanacak kişinin aldığı eğitim sertifikasını yanında bulundurması yeterlidir. Ayrıca hali hazırda kullanılan online kayıt sistemi yenileme çalışmaları sürmekte olup kayıt sistemi yenilendiğinde insansız hava aracı kullanıcıları  sertifikalarını hesaplarına ekleyebilirler. İnsansız hava aracı kullanıcıları araç kayıtları esnasında alınma tarihi bilgisi girerken "2017" yılını seçemedikleri için alınma tarihi kısmını "2016" seçebilirler. Bu şimdilik bir problem teşkil etmeyecek olup hali hazırda kullanılan kayıt sistemi güncellenip yenilendiğinde ilgili kısımları düzeltebilirler.

 • Kayıtlı İHA kullanıcıları hesaplarına insansız hava aracı eklerken aracın orijinal seri numaralarını (Craft S/N) girmeleri gerekmektedir. Model numaraları, QR kodları, FCC ID numaraları, EAN,UPC, Date Kodu vs. gibi diğer numaralar seri numaraları yerine kullanılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular reddedilecektir. 

 • Kayıtlı kullanıcı ve araç bilgilerinde değişiklik( adres, e-posta adresi, telefon numarası vb. ya da seri numarası, araç kategorisi, kamera-sticker bilgisi vb.) yapmak isteyen İHA kullanıcılarının bu değişiklikleri kendilerinin yapma yetkisi bulunmamaktadır. Bu kişiler değişiklik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için resmi dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurup kayıtlarının silinmesini ve yeniden kayıt olmayı talep etmesi gerekmektedir.  İlgili kişilerin kayıtlarının silinmesine müteakip tekrardan kullanıcı ve ya araç kaydı yapmaları gerekmektedir.

 • Yabancı İHA Kullanıcı Kayıt İşlemleri - Foreign Citizen  UAV Users Registration Operations

       Online İHA kayıt sisteminde Ad, Soyad ve TC Kimlik numarası Mernis sisteminden doğrulanamayan yabancı uyruklu şahısların kayıtları reddedilip silinmektedir. Söz konusu şahısların kimliğindeki bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girerek yeni kayıt oluşturmaları gerekmektedir. 

       Yabancı uyruklu şahısların tekrardan kayıt olduktan sonra, oturma/çalışma iznini ve yeminli tercüman tarafından Türkçe ve ya İngilizceye çevrilmiş konsolosluktan alınan arşiv kayıtlı adli sicil kayıtlarını Genel Müdürlüğümüze bir dilekçeye ek olarak göndermeleri gerekmektedir. 

        Gönderilen dilekçe ve eklerin incelenmesine müteakip söz konusu şahısların kayıt başvuruları tekrardan gözden geçirilecektir.

        Her türlü sorularınız için : ihadestek@shgm.gov.tr

 

      In case alien people who is not verified to their Turkish Identification Number and name-surname on MERNIS ( Central Civil Registration System), their online registration appeals are rejected and deleted in UAV Online Registration System. It is required that these people have to apply for UAV Online Registration System by submitting their personel information completely and truthfully once again.

     After re-registration, they have to send a petition attached their criminal record that has archival records and taken from consulship translated to English or Turkish by certified translator and their work/residence permision to DGCA Turkey via post.

       Then, reviewing sent petition, their online registration applies will be evaluated once again.

       Contact : ihadestek@shgm.gov.tr

 • İnsansız Hava Aracı İthalat Prosedürü İş Akış Şeması

  SHT-İHA (İnsansız hava Aracı Sistemleri Talimatı, Genel Müdürlüğümüz ve ya resmi İHA web sitemizden ulaşılabilir.) talimatımız Madde-6 kapsamında yurda giren ve 500 gr altı insansız hava araçları için  İHA kapsam dışı belgesi talep edilmektedir. Başvuru sahibi İnsansız hava aracı kapsam dışı yazısı için resmi başvuru yapar, başvuru ekine İHA'nın 500 gram altı olduğunu gösterir belge ve fatura ya da gümrükten alınan ve aracın gümrükte olduğuna dair bir belge ekler. Uygun görüldüğünde kapsam dışı yazısı dilekçede bulunan adrese gönderilir. (Mail yoluyla resmi yazı gönderilmez)

  SHT-İHA talimatımız Madde-6 kapsamında yurda giren 500 gr. ve üstü insansı hava araçları için İHA İthal Teknik Uygunluk yazısı talep edilir. Başvuru sahibi talimatımızın ilgili maddesi kapsamında  Form 336 (İthal Teknik Uygunluk Başvuru Kontrol Formu, Genel Müdürlüğümüz ya da resmi İHA web sitesinden ulaşılabilir)'yı doldurup ekleri ile beraber resmi yolla kurumumuza göndererek başvuru yapar. Başvuru, uygun ve eksiksiz ise onaylanır ve başvuru sahibine teknik uygunluk yazısı gönderilir. Aksi takdirde başvuru reddedilir.

 

 • İnsansız Hava Aracı Özel Uçuş İzni Prosedürü İş Akış Şeması

  SHT-İHA (İnsansız hava Aracı Sistemleri Talimatı, Genel Müdürlüğümüz ve ya resmi İHA web sitemizden ulaşılabilir.) talimatımız kapsamında ticari amaç için insansız hava aracı kullanacak şahıs ve ya şirketler, talimatımız Madde-8 çerçevesinde özel uçuş izni almak zorundadır.  Özel uçuş izni alan şirket ve ya şahıslar talimatımızda belirtilen uçuşa yasak bölge ve şartlarda uçuş gerçekleştirmek için ek olarak Uçuş İzni de almak zorundadırlar. Hobi-Eğlence amaçlı İHA kullanan şahıslar Uçuş izni almaları durumunda belirtilen şartlarda uçuş yapabilirler.

           NOT: Hertürlü soru, öneri ve görüşleriniz için  'ihadestek@shgm.gov.tr' adresine mail atabilirsiniz.

           NOT: Tüm form ve dokümanları Genel Müdürlüğümüz ve İHA web sitemizde bulabilirsiniz.

 

           Güvenli Uçuşlar.