SHT-İHA Rev.01 Talimatı yayımlanmıştır...

Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla SHT-İHA talimatı güncellenerek yayımlanmıştır.

Talimatın güncellenmesi ile birlikte;

* Azami kalkış ağırlığı 0,5 kg'dan 25 kg'a kadar olan İHA sahiplerine online kayıt ve belirli şartlarda uçuş kolaylığı getirilmiştir.

* AR-GE çalışması yapacak kişi ve kuruluşlara bazı gerekliliklerden muafiyet getirilmiştir.

* Emniyet ve güvenlik konularında önlemler artırılmıştır.

* Yasak ve özel izin gerektiren bölgeler tanımlanmıştır.

* Ticari faaliyet yapmak isteyen İHA sahipleri için gereklilikler anlaşılılır hale getirilmiştir.

* Ticari uçuşlarda emniyetin artırılması amacıyla İHA pilotlarının eğitim müfredatı belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.