Bireysel Bilgiler

Ticari Bilgiler

Şifre Tanımlama


Bireysel / ticari kayıt tiplerinin farkını biliyor musunuz?

Ticari amaçlı İHA işlemi (ithalat, satış, alış, uçuş vb.) gerçekleştirecek kişilerin, bağlı oldukları tüzel kişilik adına işlem yapabilmeleri için ticari kayıt tipini seçmeleri gerekmektedir.